වෙල්ඩින් සහ කැපුම් විශේෂ Exp

අවුරුදු 15 කට වැඩි නිෂ්පාදන පළපුරුද්ද
  • wxlushengjx@yahoo.com
  • 0086-18651586101

3 එච් 1 එච් කදම්බ වෙල්ඩින් යන්ත්රය

  • Integrated 3 in 1 H beam assembly welding line machine

    1 එච් 1 කදම්බ එකලස් කිරීමේ වෙල්ඩින් රේඛා යන්ත්‍රයේ ඒකාබද්ධ 3

    නිවැරදි කිරීමේ සහායක යන්ත්‍රයට අද්විතීය සැලසුම් ව්‍යුහයක් ඇත. නිවැරදි කිරීමේ රෝද දෙක සිලින්ඩරයේ අලාභය යටතේ වැඩ කොටස සක්‍රියව නිවැරදි කළ හැකි අතර, නිවැරදි කිරීමේ යාන්ත්‍රණය මඟින් වෙල්ඩින් මානයෙහි දෘශ්‍ය රේඛාව අවහිර නොකරනු ඇත.

    වෙල්ඩින් පන්දම සකස් කිරීම සහ වෑල්ඩයේ ගුණාත්මකභාවය නිරීක්ෂණය කිරීම ඉතා පහසුය. 3 in 1 h කදම්බ එකලස් කිරීමේ වෙල්ඩින් යන්ත්‍රය