වෙල්ඩින් සහ කැපුම් විශේෂ Exp

අවුරුදු 15 කට වැඩි නිෂ්පාදන පළපුරුද්ද
  • wxlushengjx@yahoo.com
  • 0086-18651586101

ආගන් චාප ටයිග් වෙල්ඩින් ප්‍රභවය

  • Automatic Argon arc Tig welding source

    ස්වයංක්‍රීය ආගන් චාප ටයිග් වෙල්ඩින් ප්‍රභවය

    IGBT මොඩියුලය, ඒකාබද්ධ පරිපථය, රිලේ සහ සෘජුකාරකය වැනි සියලුම ප්‍රධාන කොටස් ඉහළ විශ්වසනීයත්වයක් ඇති ලෝක ප්‍රසිද්ධ සන්නාමයකි; ආගන් චාප ටයිග් වෙල්ඩින් ප්‍රභවය.

    ස්ටික් වෙල්ඩින් කිරීමේ කාර්යයන් සියල්ලම ZX7- IGBT ශ්‍රේණි වෙල්ඩරයට සමාන වේ. ආගන් චාප ටයිග් වෙල්ඩින් ප්‍රභවය.