වෙල්ඩින් සහ කැපුම් විශේෂ Exp

අවුරුදු 15 කට වැඩි නිෂ්පාදන පළපුරුද්ද
  • wxlushengjx@yahoo.com
  • 0086-18651586101

තිරස් එච් කදම්බ වෙල්ඩින් යන්ත්රය

  • Automatic Horizontal H beam welding machine

    ස්වයංක්‍රීය තිරස් එච් කදම්බ වෙල්ඩින් යන්ත්‍රය

    තිරස් කියත් වෑල්ඩින් මඟින් වෑල්ඩින් තාපය නිසා සිදුවන පරිවර්තනය අඩු කර ගත හැකිය තිරස් එච් කදම්බ වෙල්ඩින් රේඛාව.

    එය තනි චාප සහ ද්විත්ව වයර් සහිත කියත් වෙල්ඩින් භාවිතා කරයි, එහි වෙල්ඩින් වේගය තනි කම්බි සහ තනි ආරුක්කු සහිත කියත් වෑල්ඩින්ට වඩා වේගවත් වේ. ස්වයංක්‍රීය තිරස් එච් කදම්බ වෙල්ඩින් යන්ත්‍රය.